CHƯƠNG TRÌNH NỬA NGÀY

 

 

  MS01 - Tập làm nông dân - Văn minh lúa nước                        

 

    Thời gian1/2 ngày

 

    Điểm đếnNhà tre vách đất, Trung tâm Dê Cừu Thỏ

 

    Giá Tour210.000đ/ người (Giá tính trên đoàn 25 người, vui lòng liên hệ để có báo giá ưu đãi nhất)

                                                                                                                                       (Xem chi tiết.......)

                 

           

 

        


 

 

 

 

 

 

  MS02 - Chè Việt - Làng chè Ba Trại 

 

    Thời gian1/2 ngày

 

    Điểm đếnLàng chè Ba Trại

 

    Giá Tour120.000đ/ người (Giá tính trên đoàn 25 người, vui lòng liên hệ để có báo giá ưu đãi nhất)

                                                                                                                                       (Xem chi tiết.......)