CHƯƠNG TRÌNH 2 NGÀY TRỞ LÊN

MS01: TRẢI NGHIỆM ĐỒNG QUÊ

Thời gian

Ngày 01

Ngày 02

Ngày 03

Ăn sáng

7:30

 

7:30 Thức dậy

7:30 Thức dậy

8:00-9:00

 

8:00-9:00 Ăn sáng

8:00-9:00 Ăn sáng

Sáng

9:00-10:30

9:00 Xuất phát

9:00-10:30 Hoạt động: Trồng cây mang về nhà

 

9:00-11:00 Thăm Làng chè Ba Trại, tham gia sao chè, hái chè

 

10:30-11:30

10:30 Đến Trang trại đồng quê

10:30-12:00 Thăm nông hộ Đà điểu + Ong mật

10:30- 11:30 Thăm khuôn viên trang trại

Ăn trưa

12:00-13:00

Ăn trưa

Ăn trưa

Ăn trưa

Chiều

13:00-16:30

13:00-16:30 Thăm Vườn quốc gia Ba Vì: Hiking

13:00-16:30 Tham quan

 

1) Vườn rau hữu cơ: Tham gia làm soup rau và nem cuốn rau (1.5 gi)

2) Úp nơm bắt các, tráng bánh cuốn. (1.5 gi)

3) Thăm nông hộ Bò sữa

 

13:30-15:00 Kết thúc chương trình. Trở về Hà Nội

17:00-18:00

17:00-18:00 Chuẩn bị cho bữa tối

17:00-18:00 Chuẩn bị cho bữa tối

 

Ăn tối

18:00-19:00

Ăn tối

Ăn tối

 

Tối

19:00-21:00

19:00-21:00 Văn nghệ cồng chiêng, múa sạp

19:00-21:00 Lửa trại, các hoạt động tự do: kéo co, ném còn, bịt mắt đánh trống

 

21:00-22:00

21:00-22:00 Hoạt động tự do

21:00-22:00 Hoạt động tự do

 

22:30

22:30 “Tắt đèn

22:30 “Tắt đèn