NHẬN XÉT CÁC ĐOÀN 2016

 

 

           
   
  Lớp 4A7 Đoàn Thị Điểm đi 11/9/2016 Đoàn trưởng Đại Học Ngoại Thương đi 23/8/2016 Đoàn trẻ em rồng xanh đi 5/8/2016   Đoàn Phường Mai Dịch đi 5/6/2016
           
   
  Trường THCS Bình Hàn Hải Dương đi 2/6/2016 Trường vinschool đi ngày 14/5/2016    Trường Hanoi Academy đi 23/4/2016   Đoàn Trường BVIS đi 24/3/2016  
           
   
  Đoàn Tâm Việt đi 12/4/2016              Đoàn Trường Đan Phượng đi 27/3/2016 Đoàn Trường Lomonoxop đi 17/1/2016         Các đoàn đã đến trang trại đồng quê