Nhận xét của đoàn sinh viên Nhật - Đại học Ngoại Thương đi ngày 23.8.2016