NHÀ SÀN DAO

Nhà sàn Dao: có diện tích 73 m2, sức chứa: 24-36 người.
Xem báo giá chi tiết tại đây