NGHỆ THUẬT XẾP TRANH NỔI TỪ THIÊN NHIÊN

 

 

Sáng tạo bởi học sinh trường Quốc tế Hà Nội (HIS)