CẮM TRẠI

 

 

 

Trường UNIS (Trường Quốc tế Liên Hiệp Quốc) tổ chức cắm trại :