Hình ảnh về Teambuilding

 
         Đoàn Doanh nghiệp Khởi nghiệp thuộc Đề án "Hệ sinh thái thung lũng Silicon tại Việt Nam" của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có buổi tham quan, hội thảo thú vị tại Trang trại đồng quê giúp các bạn trẻ Việt Nam có thêm môi trường sáng tạo, phát triển tinh thần kinh doanh thực tiễn.