PHÒNG NGHỈ

 

2 PHÒNG ĐÔI

 (Phòng Hoàng Mai)

 

2 giường, mỗi giường 1.2m x 2m;

Hướng nhìn ra sân vườn;

Diện tích: 12m2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PHÒNG ĐƠN

 (Phòng Võng Thị)

 

1 giường, 1.8m x 2m;

Hướng nhìn ra rừng trúc, bể bơi;

Diện tích: 14m2

  

 

 
 

 

 

5 PHÒNG TIÊU CHUẨN

 

1 giường, 1.8m x 2m;

Hướng nhìn ra sân vườn, ao cá;

Diện tích: 12m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PHÒNG BA GIƯỜNG

 

Diện tích: 25m2

 

 

 

 

 

PHÒNG TẬP THỂ

 

Tập thể Nhà gỗ Hoàng Mai

 

Hướng nhìn ra sân vườn;

Diện tích 40 m2;

Sức chứa: 12-18 người

 

 

 

 

 

 

Tập thể Nhà gỗ Võng Thị

 

Hướng nhìn ra vườn trúc và bể bơi;

Diện tích 40 m2;

Sức chứa: 12-22 người

 

 

 

 

 

Tập thể Nhà sàn Dao

 

Diện tích 73 m2;

Sức chứa: 24-36 người

 

 

 

 

Tập thể Nhà Đa Năng

 

Hướng nhìn ra sân vườn ao cá;

Diện tích 100 m2;

Sức chứa: 24-36 người