PHÒNG HỌP TOẠ ĐÀM

Trang trại đồng quê có các không gian thuận tiện cho việc tổ chức các lớp Tập huấn, Tọa đàm kết hợp với việc tham quan và ăn - ngủ - nghỉ.